...

رازھای پشت ساخت یک عطر

بازدید: 448 بازدید

رازھای پشت ساخت یک عطر

دوشنبه 16 اسفند 1395 10:56

مقالات عطریوم

عطر سازی، که ھنر ساخت عطر است تولد یافته در منطقه بین النھرین (به طور دقیق تر مصر ) است و سابقه آن به ٢٠٠٠  سال پیش برمی گردد. در طی آن روزھا عطرھا عمدتاً از ادویه ھا (مثل گشنیز)، مغز بادام، ترنج و گیاھان و برگ ھای مختلف ساخته می شد. خیلی جالب است که بدانید درھمان روزھای اولیه ساخت عطر، مصری ھا از گلھا برای ساخت عطر استفاده نمی کردند. استفاده از گلھا برای ساخت عطریات و رایحه ھای خوشبو برای اولین بار توسط دانشمندان ایرانی انجام شد؛ ایرانی ھا در اولین نوبت از گل رز برای ساخت عطر استفاده کردند، این عصاره در بین استفاده کنندگان عطر و ادکلن سرو صدا ایجاد کرد، علت آن ھم گیرایی و ظرافت این رایحه طبیعی بود و اینکه تا آن زمان ھیچ وقت از گل ھا برای ساخت عطریات استفاده نشده بود. به ھر حال امروزه با تجاری شدن تولید عطر و گسترش تکنولوژی، تکنیک ھای تولید عطر و ادکلن به طور قابل ملاحظه ای تغییر کرده است و ساخت و طراحی عطر به شغلی که نیاز به دانش و تجربه ای گسترده دارد تبدیل شده است. اگر چه اکثر سازندگان عطر و ادکلن دوست ندارند رازھای پشت عطرشان فاش شود اما مطمئن هستیم که در ساخت این مواد از منابع مختلفی استفاده می شود که شامل گیاھان (گل ھا، میوه ھا، برگ ھا، دانه ھای گیاھی، صمغ ھای گیاھی و…) حیوانات (مشک، موم عسل… ) و منابع مختلف طبیعی است. امروزه ھمچنین علم پیدایش و اصلاح گیاھان توسط تولید کنندگان عطر مورد استفاده قرار می گیرد. و خیلی غیر عادی نیست که بفھمیم سازندگان و طراحان عطر از چه منابع مصنوعی برای ساخت عطرشان استفاده می کنند. با توجه به اینکه تعداد خیلی کمی از سازندگان ادکلن ھستند که از مواد مصنوعی برای ساخت محصولاتشان استفاده می کنند اما این شرکت ھا بین دوستداران عطرھا معروف شده اند. اگر چه روش ھای مختلفی برای ساخت عطر ھا وجود دارد و ھر عطر سازی روش خاصی را برای ساخت ایده و سبک خودش انتخاب می کند اما قسمت عمده و پایه این فرایندھا کماکان مشابه است. اولین قدم شامل فھمیدن دسته بندی و تفکیک عناصر مختلف موجود در روغن عطر است. این عناصر به طوراساسی به چھار دسته بر اساس نقشی که بازی می کنند، شامل رایحه ھای اساسی، تعدیل کننده ھا، آمیزنده ھا و ثابت کننده ھا، تقسیم می شوند؛ و خود عناصر اساسی را می توان به خوبی به سه دسته عناصر اصلی، عناصر میانی، عناصر پایه ای عطر و ادکلن تقسیم کرد. در قدم بعدی این روغن خاص با آب و اتیل الکل مخلوط می شوند و حداقل تا دو ھفته درون تانکرھای ویژه نگھداری می شوند و در موقع خروج از آنھا رسوبات آن به خوبی فیلتر می شوند. البته باید اشاره کرد که امروزه بیشتر دستگاه ھا و واحدھای تولید عطر ترجیح می دھند به جای تولید محصولات مختلفشان از پایه به خاطر مزایای زیاد آن و صرفه اقتصادی عطرھایی با ترکیبات اولیه ثابتی تولید کنند. گاھی اوقات کارشناسان عطر و ادکلن از تکنیک مھندسی معکوس برای شناسایی مواد طبیعی عطر و ادکلن بر پایه (GC/MS) استفاده می کنند؛ البته بجز مواردی که ترکیبات بسیار پیچیده ھستند. با این حال خیلی از روش ھای ھمین اصل استوار است ؛ ھمینطور مصرف کنندگان و خریداران عطر و ادکلن به خوبی رقیبان شرکت ھای تجاری از این روش برای پی بردن به ساختار درونی این ادکلن ھا از این تکنیک استفاده می کنند. صنعت تولید عطر و ادکلن یکی از بزرگترین فعالیت ھایی است که به نیرویی کار متخصص و دستگاه ھای جدید تولید عطر نیاز دارد . یکی از مشخصات شگفت انگیز این صنعت نگھداری راز کار است و کار سخت برای خلق یک رایحه است. در نتیجه ھر شیشه حاوی عطر در برگیرنده ترکیب منحصر به فرد آن است .پس بار دیگر که شما یک عطر را روی خودتان اسپری می کنید به خاطر بیاورید کار سختی که یک طراح برای آن انجام داده تا شما یک روز کامل خوشبو باشید.

دسته‌بندی عطریوم
اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.