پرداخت در محل فقط شامل شهر تهران بوده و در حال حاضر این امکان برای شهرهای دیگر وجود ندارد

BankPasargadlogoJPGLOW_RESOLUTION

بـانـــک پـاســارگـــــــاد

شماره حساب : ۱ – ۷۵۳۱۱۶ – ۸۰۰ – ۲۲۰

شماره کارت   : ۰۹۴۸ – ۰۶۲۳ – ۲۹۱۰ – ۵۰۲۲

بـــــه نــــام    : حــســــــــام   تــــجــــــلی