عطردرمانی یا رایحه درمانی (Aromaterapi) :

یکی از شاخه ھای پزشکی (جایگزین آلترناتیو) است.

بر اساس یک باور قدیمی روغنھای معطر میتوانند برای تسکین درد، کاھش اضطراب و به عنوان خواب آور استفاده شود. ھر روغن از ترکیبات شیمیایی زیادی تشکیل شده و خواص درمانی مخصوص به خود را دارد. مانند آلدئیدھا که به عنوان آرام بخش عمل میکنند و کتنھا که میتوانند موکولیتیک باشند و ترپنھا که عملی مانند کورتیزون دارند.

گفته شده كه به طور سنتی مصریان از روغنھای خوشبو برای ماساژ و درمان بیماریھای گوناگون استفاده میكردند. در دوران شیوع طاعون بسیاری از افراد جھت جلوگیری از انتشار این بیماری، روغنھای معطر را میسوزاندند، زیرا اعتقاد داشتند كه بوی خوش، طاعون را ریشه كن میكند.

سوزاندن گیاھان خوشبو در ایران ھم سابقه طولانی دارد و ھمان طور که ھمه می دانند اجداد ما از اسپند برای ضد عفونی کردن ھوا استفاده میکردند. احتمالاً برای اولین بار مصریان باستان از عطر به عنوان درمان امراض گوناگون و نیز در مراسم مذھبی خود از روغن سدر برای مومیایی کردن وهمچنین برای ماساژ استفاده میکردند. تا این که در سال ١٩٢٠ مطالعاتی درباره آروماتراپی یا عطر درمانی انجام شد. دو سال بعد مشخص شد که مواد معطر فرکانسی تولید میکنند که با معیار ھرتز قابل اندازه گیری است و تا به امروز در حدود ٧٠٠٠ نوع روغن معطر توسط پژوھشگران مورد شناسایی و اترژی آنها مورد بررسی قرار گرفته است.

از سوی دیگر تحقیقات نشان داد افرادی که حس بویایی خود را از دست داده اند دچار بیماریھای روانی شده اند که از این میان میتوان اضطراب و افسردگی را نام برد. یکی از کاربردھای عطر درمانی در درمان افسردگی است. توصیه میشود بیماران افسرده یکی از روغنھای اسانس گل سرخ، بادرنجبویه، یاسمن و یا روغن میوه ھایی مانند لیمو، پرتقال، سیب و یا گریپ فروت را تھیه کنند و پس از این که آن را روی دستمال ریختند در فواصل مختلف استشمام نمایند. میتوان ١۵ قطره از روغنھای توصیه شده را در ۵٠ میلی لیتر روغن بادام ریخت و روزی چند بار نواحی گردن و کمر را توسط آن مالش داد. اگرچه بر اساس مطالعات انجام شده روغنھای معطر میتوانند از طریق بوییدن تأثیر گذار باشند ولی مالش آنھا بر روی پوست نیز از جمله روشھای قابل اعتماد در درمان است. به علت این که مولکولھای این مواد به سرعت از طریق پوست جذب گردش خون میشوند ازاین رو میتوانند اثر مھمی در درمان داشته باشند.