...

فضای توصیف گر عطر، جنسیت و رایحه

بازدید: 499 بازدید

فضای توصیف گر عطر، جنسیت و رایحه

مقالات عطریوم

جنسیت ( آقایان و بانوان)تحقیقات زارزو و استانتون، ویژگی های نوعی رایحه ای عطر ها را که به وسیله جنسیت شناسایی شده بودند، مشخص کرد. آنها توزیع عطرهای مردانه، زنانه و بدون جنسیت در دسته های عطر – 14 زیرگروه ادواردز – و همینطور تکرار در توصیف گرهای رایحه ای که برای توصیف نت های بالا، میانی و اصلی عطرهای تجاری مردانه و زنانه استفاده می شوند را مشاهده کردند. T-1، که این مشاهدات را منعکس می کند، از جدول های 6، 7 و 8 زارزو و استانتون استخراج شده است. بر مبنای این اطلاعات، نویسنده ها به این نتیجه رسیدند که گُل بو یک طبقه زنانه است – در راهنمای ادواردز، 42 درصد از عطرهای زنانه و 1 درصد از عطرهای مردانه در دسته گُل بو قرار دارند. علاوه بر این، نت میانیِ 96 درصد از 453 عطر زنانه که در راهنمای عطر H & R آورده شده در دسته گُل بو قرار می گیرد، در حالی که توصیف گر گُل بو تنها برای توصیف 67 درصد از عطرهای مردانه استفاده شده است. تفاوت واضح دیگر در این رابطه را می توانید در گروه چوبی مشاهده کنید که شامل 15 درصد از عطرهای مردانه و 2 درصد از عطرهای زنانه می شود. نت های میانی انحراف شدید رایحه چوبی به سمت مردان را نشان می دهند، 38 در صد از رایحه های مردان تم چوبی دارند و در طرف مقابل تنها 6 درصد از رایحه های زنان چنین هستند.رایحه های با طراوت (یک دسته که از ترکیب گروه های مرکبات، آب، سبز بو و میوه ای ادواردز به دست می آید) در رایحه های مردان دو برابر زنان است. در این دسته 14 درصد از عطرهای مردانه و در مقابل تنها 7 درصد از عطرهای زنانه را تشکیل می دهد؛ نت های بالای رایحه های مردانه در 97 درصد موارد به عنوان با طراوت معرفی می شوند در حالی که فقط 52 درصد از عطرهای زنانه دارای نت های بالای با طراوت می باشند. به علاوه، 14 درصد از عطرهای مردانه  و 3 درصد از عطرهای زنانه شامل نت های میانی با طراوت می شوند.رایحه های آب گونه/ دریایی بیشتر مردانه هستند، 5 درصد از عطرهای مردانه در مقابل 1 درصد از عطرهای زنانه در این دسته قرار می گیرند. تنها یک عطر در 820 عطر موجود در راهنمای H & R یک نت دریایی را به نمایش می گذارد. این به نسبت عطرهای دریایی موجود در راهنمای ادواردز کم به نظر می آید، و مطمئناً تکامل رایحه های دریایی در 17 سالی که بین انشار این دو منبع گذشته است را نشان می دهد.ویژگی های خاص رایحه در رایحه هایی که فقط برای یک جنسیت می باشد رایج تر هستند. زارزو و استانتون یک خط مرزی بین توصیف گرهای رایحه ی مردانه و زنانه به عنوان یک محور افقی بین نقاط A و B در F-2 کشیده اند. رایحه های نت های گُل بو، شیرین بو، اغوا کننده و گرم به طور کلی زنانه در نظر گرفته می شوند در حالی که رایحه های مردانه بیشتر خشک – اصطلاح “خشک” در این موضوع بیشتر از پودری معنای غیر شیرین را دارد – و با طراوت، چرمی، تنباکو، گیاهی، فلفلی، خزه و چوب هستند.  در حالی که بعضی از رایحه ها کاملاً مشخص است که مردانه اند یا زنانه، دیگران به مرز بین مردانه و زنانه نزدیک ترند. از دیدگاه بسیاری از متخصصین “مرکبات” به عنوان یک توصیف گر مردانه در نظر گرفته می شود. اطلاعات موجود در T-1 این نظر را پشتیبانی می کند. با این وجود، مرکبات در F-2 روی مرز با توصیف گرهای زنانه ظاهر می شود (خط A تا  B)؛ جالب توجه است که بیشتر از یک سوم عطرهایی که هم به مردان و هم به زنان فروخته می شوند در دسته مرکبات طبقه بندی شده اند – این دسته دو طرفه است. در ضمن، حدود 1 درصد از رایحه های مردان و زنان در دسته سبز قرار می گیرد، یک گروه رایحه دو جنسیتی دیگر.به عنوان یک دسته جهانی، رایحه های چوبی (چوب، چوب خشک، چوب خزه ای، زیر گروه های معطر/ سرخس مانند در طرح ادواردز) عمدتاً مردانه هستند. هرچند دسته عطر چوب خزه ای (مدیترانه ای) یک استثناست و برای هر دو جنس به کار برده می شود (T-1) و از دیگر زیرگروه های چوبی فاصله می گیرد. نقش فرهنگ در تعیین ژنتیکی ادراک و ترجیح چیست؟ به گفته ی پائول جلینک، فرهنگ های اسلامی و جزایر اقیانوس آرام تفاوتی بین عطرهای مردانه و زنانه قائل نمی شوند.اگر یک مرد از یک عطر “زنانه” لذت ببرد، آیا این موضوع او را “زنانه تر” می کند؟ شاید این سوال منصفانه نباشد، چرا که ممکن است آن رایحه برای او رضایت بخش باشد، اما از استفاده اش امتناع می کند. ممکن است بگوید “بر روی تو خوشبو است”. کل مساله دردسر ساز باقی می ماند. آیا چیزی مشکوک در مورد منطقی که رایحه های گُل بو را زنانه می نامد چون که اکثر عطرهای گُل بو در بازار برای زنان ساخته می شود وجود ندارد؟مانوئل زارزو برای برطرف کردن این مساله می نویسد: ” به نظر من، اسناد روز افزونی راجع به ادراک عطر با استفاده از جنسیت مردانه یا زنانه وجود دارد. مسأله اصلی این است که رایحه های شیرین، به عنوان رایحه زنانه درک می شوند در حالی که غیر شیرین ها مردانه به نظر می آیند. اینکه یک رایحه “شیرین” نامیده می شود یک رابطه بین مزه و بو می باشد، چون که به شکل واضحی این اصطلاح به توصیف مزه اشاره می کند. مقاله های بسیاری وجود دارد که ایجاد این همبستگی نمونه ای را پشتیبانی می کند. طبقه بندی عطرها به مردانه و زنانه یک محصول بازاریابی دلخواه نیست.”آیا عطرها جنسیت دارند؟ احتمالاً.

دسته‌بندی عطریوم
اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.