پرداخت از طریق تلفن همراه (USSD)
این شیوه سرویس جدید می باشد که با همکاری شرکت آسان پرداخت صورت پذیرفته است. در این حالت هنگامی که سفارش خود را ثبت می نمایید
خواهید توانست به روش زیر از طریق تلفن همراه خود بین زمان تایید سفارش تا زمان تحویل سفارشتان وجه را پرداخت نمایید.
الف ) کد زیر را بوسیله تلفن همراه خود وارد می نمایید:
338946#*4*733*
ب ) پس مشاهده پیام فروشگاه، (آرایشی بهداشتی تجلی ) مبلغ خود را به ریال وارد می نمایید.
ج ) پس از آن شماره کارت بانکی خود را وارد می نمایید.
د ) در نهایت رمز دوم کارت خود را وارد خواهید نمود. سپس نتیجه تراکنش برای شما ارسال خواهد شد.
نکته : شما مشتری محترم می توانید در زمان تحویل سفارش خود، این نحوه پرداخت را با کمک همکاران عطریوم از طریق موبایل خودتان انجام دهید.