• زنان حس بویایی دقیق‌تر و ظریف‌تری در مقایسه با مردان دارند.

• حس بویایی شما ممکن است بر اثر رژیم غذایی، سبک زندگی و داروهایی که استفاده می‌کنید، تغییر کند.

• عطرها در افراد بلوند یا کسانی که موهای قهوه‌ای یا موهای قرمز دارند، به طور متفاوتی استشمام می‌شوند.

• حس بویایی ما در نیمه دوم روز قوی‌تر است.

• هر چه سن‌مان افزایش می‌یابد، قدرت بویایی ما کاهش می‌یابد.

• بوی عطرها متصاعد می‌شود و اگر در مناطقی مانند صورت یا پشت گوش استفاده شود، زودتر و واضح‌تر به مشام می‌رسد.

• پوست‌های چرب، عطرها را بهتر از پوست خشک نگه می‌دارند.

• بوی عطرها پس از اولین استفاده و باز شدن در ظرف‌شان، به مرور زمان کاهش می‌یابد.

• افزایش ارتفاع محل زندگی از سطح دریا موجب کاهش ماندگاری و میزان پراکنده شدن عطرها می‌شود